Skip to content

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Buy Over Specified Amount

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Get Ding Ding Free Gift! Click Here

Bilberry AREC-GOLD Vision Formula 60 Capsules

Regular price $868.00

In stock

3126

1 review
Bilberry AREC-GOLD Vision Formula 60 Capsules

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
蕃茄耕種者
睇野清楚左

我已經六十開外,加上長期使用電腦同睇電視,老花同黃斑問題愈黎愈嚴重。有一次見到呢隻金裝黃斑活眼素就試咗買返嚟食,由於純天然又抵食,我就決定定期食。食咗一陣,真係感覺眼睛狀態好很多,黃斑同老花問題都減輕咗好多,對視力同眼部保健都有一定幫助。除咗改善視力之外,仲可以抗氧化同保護視網膜,對保健眼部好有幫助。雖然只係一個小產品,但對有老花同黃斑問題嘅長者嚟講,真係物超所值,值得大家試吓!

Domestic Shipping

Free Domestic Shipping on orders over HKD$500

International Shipping

Free International Shipping on orders over HKD$1800

24/7 Support

Have your questions answered anytime, anywhere

Drawer Title
Similar Products